O nas

Podatki in ureditev lovske družine Javornik Črni Vrh

UPRAVNI ODBOR
Predsednik: Ciril Lampe
Gospodar:
Martin Murn
Tajnik:
David Leskovec
Blagajnik:
Matjaž Rupnik
Podpredsednik: Ciril Čuk
NADZORNI ODBOR
Predsednik: Valentin Lampe
Član:
Bogdan Bonča
Član:
Drago Čuk
Nadomestni član: Milan Kavčič
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Predsednik: Branko Rupnik
Član:
Anton Čar
Član:
Peter Lampe
Nadomestni član: Pregelj Franc

REFERENT ZA STRELSTVO
Rudi Lampe
REFERENT ZA KINOLOGIJO
Velikonja Vladimir
REFERENT ZA IZOBRAŽEVANJE
Janez Trček
PREGLEDNIK
Aleksander Vidmar
GOSPODAR DOMA
David Rudolf
LOVSKI ČUVAJI
Anton Čar
Damijan Gantar
David Leskovec
Erazem Poženel
Matjaž Rupnik
Slavko Rupnik
VODNIK KRVOSLEDCA
Jurij Pagon
Slavko Rupnik
REVIRNI VODJE
Anton Čar – Godovič
Simon Kavčič- Javornik
Janez Trček – Črni vrh
Ciril Lampe – Zadlog