O nas

Podatki in ureditev lovske družine Javornik Črni Vrh

UPRAVNI ODBOR
Predsednik: Ciril Lampe
Gospodar: Bogdan Bonča
Tajnik: David Leskovec
Blagajnik: Matjaž Rupnik
Podpredsednik: Martin Murn
NADZORNI ODBOR
Predsednik: Valentin Lampe
Član: Franc Habe
Član: Helena Zorc

Nadomestni član: Erazem Poženel

DISCIPLINSKA KOMISIJA
Predsednik: Peter Lampe
Član: Simon Kavčič
Član: Miha Klavžar

Nadomestni član: Urban Frelih

REFERENT ZA STRELSTVO
Rudi Lampe
REFERENT ZA KINOLOGIJO
Velikonja Vladimir
REFERENT ZA IZOBRAŽEVANJE
Janez Trček
PREGLEDNIK
Aleksander Vidmar
GOSPODAR DOMA
David Rudolf
LOVSKI ČUVAJI
Anton Čar
Damijan Gantar
David Leskovec
Erazem Poženel
Matjaž Rupnik
Slavko Rupnik
Simon Kavčič
VODNIK KRVOSLEDCA
Slavko Rupnik
REVIRNI VODJE
Anton Čar – Godovič
Simon Kavčič- Javornik
Janez Trček – Črni vrh
Vladimir Velikonja – Zadlog