XXVIII. Samostojna državna tekma CACT v delu po krvni sledi za barvarje LD Javornik Črni Vrh

28. DRŽAVNA SAMOSTOJNA TEKMA PO KRVNEM SLEDU za barvarje – Google Foto