Lovski dom

Nekaj zgodovine:
04.09.1982- sprejet sklep o gradnji lovskega doma s hladilnico
30.09.1982- sprejet sklep o lastništvu
13.02.1983-je bil na skupščini LD Javornik izvoljen gradbeni odbor
28.05.1983- so bili zaliti prvi temelji
oktobra 1983- je bil lovski dom pod streho
01.09.1986- slavnostna otvoritev doma ob 40-letnici LD Javornik Črni Vrh
Lovski dom danes:
Večnamenski prostor s kapaciteto za 80 obiskovalcev
Točilni pult s hladilnim prostorom
Kuhinja za pripravo toplih in hladnih jedi ter napitkov
Sanitarije v spodnjem delu za obiskovalce
Dve sobi za prenočišča
Zgornje sanitarije s kabino za prhanje za goste
Druga večnamenska soba (razstavni prostor)
Hladilnica za uplenjeno divjad